Những Dự Án Có Khả Năng Airdrop 2024

Kể từ đợt airdrop nổi tiếng của Uniswap vào năm 2020, khi hơn 6.43 tỷ USD dưới dạng token UNI được phân phối cho người dùng, airdrop đã trở thành một cách thức phổ biến để người dùng “kiếm tiền” trong thị trường và giúp các dự án thu hút người dùng sớm đến với sản phẩm của mình.

Những Đợt Airdrop Đáng Chú Ý

Thị trường crypto hàng năm chứng kiến nhiều đợt airdrop đáng kể từ các dự án DeFi. Ví dụ như OpenDAO đã airdrop 50% token SOS cho những nhà giao dịch NFT trên OpenSea. Năm 2022, nhiều dự án như Bored Ape Yacht Club, Optimism, Aptos cũng tổ chức các đợt airdrop phổ biến. Năm 2023, Layer 2 Arbitrum và các dự án khác như Celestia và Blur cũng thực hiện các đợt airdrop đáng chú ý.

Dự Án Airdrop Có Thể Đáng Chú Ý Trong Năm 2024

1 Ambient: Sàn DEX trên Ethereum

Ambient là sàn AMM DEX trên Ethereum với khả năng kết hợp 3 mô hình thanh khoản trong một liquidity pool. Có dấu hiệu rõ ràng về việc sẽ ra mắt token, cùng với mức định giá 80 triệu USD sau vòng Seed Round, Ambient hứa hẹn là một dự án hấp dẫn cho airdrop.

Một số tip làm airdrop trên Ambient:

Kết nối ví Metamask và mạng Scroll để tối ưu cơ hội.

Xem Thêm  5 Altcoin hàng đầu có thể xem xét trong năm 2024

Sử dụng cầu nối của Scroll để chuyển tài sản và trade trên Ambient.

2 Scroll: zkEVM Layer 2 trên Ethereum

Scroll là blockchain Layer 2 xây dựng dựa trên công nghệ zkEVM Equivalence. Mặc dù chưa thông báo về airdrop, nhưng với sự phát triển nhanh chóng và mức định giá 1.8 tỷ USD, Scroll có thể là một ứng viên tiềm năng.

Một số hoạt động để làm airdrop trên Scroll:

Kết nối ví Metamask mạng Scroll.

Bridge tài sản sang Scroll, mint Scroll Origins NFT, sử dụng các dApp trên mạng Scroll.

3 Taiko: zk-Rollup Layer 2 trên Ethereum

Taiko, một blockchain Layer 2 tương tự như Scroll, có triển vọng với việc phát hành token TKO cho người xác minh khối. Tham gia các hoạt động trên mạng testnet có thể là cách tốt để nhận airdrop.

Một số hoạt động để làm airdrop trên Taiko:

Claim ETH mạng Holesky, sử dụng faucet token testnet, swap token, cung cấp thanh khoản.

4 EigenLayer: Restaking trên Ethereum

EigenLayer là giao thức Restaking đầu tiên trên Ethereum, có tiềm năng airdrop để thưởng cho người dùng đã restake. Tuy chưa có thông báo, nhưng với TVL 2.186 tỷ USD, dự án đang thu hút sự chú ý.

Một số hoạt động để làm airdrop trên EigenLayer:

Stake trên EigenLayer, stake thông qua các giao thức Liquid Restaking.

5 Renzo Protocol: Nền tảng Liquid Restaking trên Ethereum

Renzo Protocol, với ưu điểm Liquid Restaking, có tiềm năng airdrop với hệ thống điểm ezPoint. Người dùng có thể kiếm điểm bằng cách stake và giới thiệu người dùng mới.

Xem Thêm  Bitcoin đã đạt mức giá 60,000 USD lần đầu tiên sau hai năm ba tháng

Một số hoạt động để làm airdrop trên Renzo Protocol:

Stake ETH, stETH hoặc wBETH để mint ezETH và kiếm điểm ezPoint.

6 Metamask: Ví non-custodial trên EVM chain

Metamask, ví non-custodial lớn nhất với hơn 100 triệu người dùng, dự kiến ra mắt native token. Mặc chưa có thông báo, Metamask có thể airdrop token cho người dùng.

Một số hoạt động để làm airdrop Metamask:

Sử dụng ví để tương tác và tham gia các giao thức khác nhau.

Lời Kết

Những dự án trên có tiềm năng airdrop trong năm 2024, tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Luôn tự xem xét kỹ và phân bổ vốn hợp lý trước khi tham gia bất kỳ dự án nào.