ApeCoin Tạo Layer-2 Chain trên Arbitrum: Bước Tiến Mạnh Mẽ trong Hệ Sinh Thái Metaverse

Sự Hợp Tác Đặc Biệt

Ngày 15/02/2024, ApeCoin đã công bố một quyết định quan trọng – xây dựng ApeChain trên mạng lưới Arbitrum của Offchain Labs. Arbitrum là một công nghệ Layer-2 nổi tiếng, và sự hợp tác này sẽ giúp ApeCoin giảm bớt gánh nặng về phí gas và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Thông qua việc sử dụng công nghệ AnyTrust của Arbitrum Orbit, ApeChain sẽ trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái Arbitrum, mang lại sự linh hoạt và hiệu suất cao cho cộng đồng người dùng.

Vai Trò Quan Trọng của Token $APE

Native token của ApeCoin DAO, $APE, sẽ đóng vai trò thanh toán phí gas cũng như token quản trị cho ApeChain. Nó không chỉ là một đồng tiền thanh toán mà còn mang lại quyền lợi quản trị cho những người giữ token. Token holder sẽ có quyền tham gia bỏ phiếu và định hình sự phát triển của dự án.

Trước đó, $APE đã được sử dụng như là đồng tiền thanh toán chính trong hệ sinh thái Bored Ape Yacht Club (BAYC), và nó cũng cung cấp quyền truy cập đặc biệt vào các sản phẩm mới, đặc biệt là ApeChain.

Lí Do Phát Triển ApeChain

ApeCoin là một giao thức phi tập trung được dẫn dắt bởi cộng đồng ApeCoin DAO, với mục tiêu chính là thúc đẩy sự phát triển của metaverse trong thế giới thực và xác lập vị thế hàng đầu trong Web3 cho token APE.

Xem Thêm  Bitcoin Đạt Mốc 1.000 Tỷ USD về Vốn Hóa Thị Trường

Sự kiện bán NFT Otherdeed đã gây ra sự cố với việc sập trang Etherscan và làm tăng giá gas đột ngột. Trong sự kiện mở bán đất NFT của BAYC, khoảng 157 triệu USD đã được tiêu để thanh toán phí gas, đặt ra vấn đề lớn về khả năng mở rộng của Ethereum.

Chính vì lý do này, ApeCoin đã quyết định xây dựng ApeChain trên Arbitrum, nhằm giảm gánh nặng về phí gas cho cộng đồng người dùng. Quyết định này nhấn mạnh cam kết của dự án đối với trải nghiệm người dùng và sự phát triển bền vững trong thị trường metaverse.

Ảnh Hưởng đến Giá Token $APE

Ngay sau thông báo này, giá của token $APE không chịu ảnh hưởng lớn, chỉ tăng nhẹ 0.5%. Điều này cho thấy sự ổn định và lòng tin của cộng đồng đối với quyết định chiến lược của ApeCoin.

Kết Luận

Việc ApeCoin xây dựng ApeChain trên Arbitrum là một bước tiến lớn, nhấn mạnh sự cam kết của dự án đối với sự phát triển và trải nghiệm người dùng. Sự hợp tác với Arbitrum hứa hẹn mang lại cho cộng đồng ApeCoin một hệ sinh thái mạnh mẽ và hiệu quả. Nhìn chung, đây là một tin vui cho cả cộng đồng crypto và những người đang chờ đợi sự phát triển trong lĩnh vực metaverse.