Chứng Thư Bảo Lãnh Là Gì? Rủi Ro Của Chứng Thư Bảo Lãnh

Chứng Thư Bảo Lãnh Là Gì?

Chứng thư bảo lãnh là một cam kết bằng văn bản của một ngân hàng (hoặc tổ chức tín dụng) đối với một đơn vị kinh doanh (người mua hàng hoặc dự thầu) về việc ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay mặt đơn vị kinh doanh trong trường hợp đơn vị này không thực hiện hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết đối với bên nhận bảo lãnh (người bán hàng hoặc người đấu thầu). Chứng thư bảo lãnh thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại, đặc biệt là trong các hợp đồng mua bán hoặc dự thầu lớn.

Nội Dung Của Chứng Thư Bảo Lãnh

Chứng thư bảo lãnh thường bao gồm các nội dung cụ thể sau:

 1. Thông tin bên bảo lãnh: Đây là thông tin về ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đưa ra cam kết bảo lãnh.
 2. Thông tin bên nhận bảo lãnh: Đây là thông tin về đơn vị kinh doanh hoặc đối tác mà ngân hàng đang bảo lãnh.
 3. Ngày phát hành chứng thư bảo lãnh: Ngày mà chứng thư bảo lãnh được phát hành.
 4. Nghĩa vụ trả nợ: Mô tả về các nghĩa vụ tài chính cụ thể mà ngân hàng cam kết thực hiện khi đơn vị kinh doanh không thực hiện cam kết tài chính.
 5. Điều kiện cụ thể việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Điều kiện mà đơn vị kinh doanh cần tuân thủ để đảm bảo ngân hàng sẽ bảo lãnh.
 6. Thời hạn hiệu lực của chứng thư bảo lãnh: Thời gian mà chứng thư bảo lãnh có hiệu lực.
 7. Hồ sơ liên quan tới việc đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng: Các tài liệu và hồ sơ liên quan đến giao dịch và cam kết tài chính.
 8. Quy định về việc xử lý tranh chấp: Quy định về cách giải quyết tranh chấp nếu có sự cố hoặc mâu thuẫn trong quá trình giao dịch.
 9. Các biện pháp thu hồi nợ: Cách mà bên nhận bảo lãnh có thể đòi lại số tiền từ bên được bảo lãnh nếu đơn vị kinh doanh không trả nợ hoặc trả không đầy đủ.
 10. Các nội dung khác theo thỏa thuận: Bất kỳ điều khoản hoặc yêu cầu bổ sung khác có thể được thêm vào chứng thư bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên.
Xem Thêm  Chứng Khoán Mỹ là Gì? Tầm Ảnh Hưởng Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ

Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì?

Bảo lãnh ngân hàng là một dạng bảo lãnh thương mại được thực hiện bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Nó bao gồm cam kết của ngân hàng đối với một đơn vị kinh doanh (người mua hàng hoặc dự thầu) về việc ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay mặt đơn vị kinh doanh trong trường hợp đơn vị này không thực hiện hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết đối với bên nhận bảo lãnh (người bán hàng hoặc người đấu thầu).

Phân Loại Bảo Lãnh Ngân Hàng

Bảo lãnh ngân hàng có thể được phân loại theo một số tiêu chí khác nhau:

 • Theo phương thức phát hành: Bảo lãnh trực tiếp, bảo lãnh gián tiếp, bảo lãnh được xác nhận, đồng bảo lãnh.
 • Theo hình thức sử dụng: Bảo lãnh có điều kiện, bảo lãnh vô điều kiện.
 • Theo mục đích sử dụng: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh đảm bảo hoàn trả vốn vay, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh miễn khấu trừ giá trị hoá đơn, và nhiều loại khác.

Quy Trình Bảo Lãnh Ngân Hàng

Quy trình bảo lãnh ngân hàng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ký hợp đồng với đối tác: Đầu tiên, đơn vị kinh doanh (người mua hàng hoặc người đấu thầu) ký một hợp đồng với đối tác về thanh toán, dự thầu, xây dựng, hoặc bất kỳ giao dịch thương mại nào khác. Đối tác yêu cầu có bảo lãnh ngân hàng như một điều kiện trong hợp đồng.

Xem Thêm  Quỹ ETF là gì? Lợi Ích của Quỹ ETF

Bước 2: Lập và gửi hồ sơ đề nghị bảo lãnh tới ngân hàng: Đơn vị kinh doanh lập một hồ sơ đề nghị bảo lãnh và gửi nó tới ngân hàng (hoặc tổ chức tín dụng) mà họ muốn đảm bảo hợp đồng. Hồ sơ này bao gồm các tài liệu như giấy đề nghị bảo lãnh, hồ sơ pháp lý, hồ sơ mục đích, hồ sơ tài chính kinh doanh, và hồ sơ thông tin bên nhận bảo lãnh.

Bước 3: Thẩm định từ ngân hàng: Ngân hàng sẽ thực hiện một quá trình thẩm định về tính hợp pháp, khả thi của dự án hoặc giao dịch, năng lực pháp lý của khách hàng, hình thức bảo đảm, và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu ngân hàng đồng ý, họ và khách hàng sẽ ký hợp đồng bảo lãnh và phát hành chứng thư bảo lãnh.

Bước 4: Thông báo bên nhận bảo lãnh: Ngân hàng thông báo về chứng thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh (người bán hàng hoặc người đấu thầu) để đảm bảo họ biết rằng có một cam kết bảo lãnh từ phía ngân hàng.

Bước 5: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh: Khi có sự cố hoặc khi bên nhận bảo lãnh đưa ra yêu cầu, ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay mặt bên nhận bảo lãnh.

Bước 6: Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân hàng: Bên được bảo lãnh (doanh nghiệp) cần thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh.

Xem Thêm  Chứng khoán là gì? Kiến thức Cơ bản về Thị Trường Chứng Khoán

Phí Bảo Lãnh Ngân Hàng:

Phí bảo lãnh là khoản phí mà bên được bảo lãnh cần trả cho ngân hàng. Phí này có tính cả rủi ro mà ngân hàng có thể gánh chịu và đảm bảo bù đắp các khoản chi phí mà ngân hàng phải trả. Phí bảo lãnh thường phụ thuộc vào giá trị của hợp đồng và mức độ rủi ro ảnh hưởng đến ngân hàng.

Rủi Ro Của Chứng Thư Bảo Lãnh:

Có một số rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng chứng thư bảo lãnh, bao gồm:

 1. Điều kiện thanh toán không khả thi, dễ có tranh chấp: Điều này có thể xảy ra khi bên nhận bảo lãnh không đồng ý với việc thanh toán hoặc khi có tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ.
 2. Chủ thể ký phát hành bảo lãnh không đúng thẩm quyền: Nếu người ký cam kết bảo lãnh không có thẩm quyền, có thể dẫn đến từ chối bảo lãnh.
 3. Giả danh người có thẩm quyền: Có thể có nguy cơ về việc ai đó giả danh người có thẩm quyền của bên phát hành bảo lãnh bằng cách sử dụng chữ ký và con dấu giả mạo.
 4. Khó khăn trong việc thu hồi nợ: Đối với bên được bảo lãnh, việc thu hồi số tiền từ bên nhận bảo lãnh có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi doanh nghiệp bên nhận bảo lãnh rơi vào tình trạng phá sản.

Kết Luận:

Chứng thư bảo lãnh và bảo lãnh ngân hàng là những công cụ quan trọng trong các giao dịch thương mại và hợp đồng. Chúng giúp đảm bảo tính hợp pháp và tài chính của các bên trong các giao dịch và góp phần thúc đẩy kinh doanh và thương mại quốc tế.