Polygon (MATIC) Là Gì? Giải Pháp Layer 2 với Bản Nâng Cấp Polygon 2.0

MATIC

Polygon Là Gì?

Polygon là một giải pháp Layer 2 được xây dựng trên cơ sở đồng thuận Proof of Stake (POS), nhằm giải quyết các vấn đề về tốc độ, phí giao dịch và khả năng mở rộng của Ethereum. Dự án được thành lập vào năm 2017 tại Ấn Độ bởi ba nhà sáng lập có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Ban đầu có tên gọi là Matic Network, dự án này đã phát triển thành một trong những giải pháp Layer 2 hàng đầu trên thị trường blockchain.

Cơ Chế Hoạt Động của Polygon

Ban đầu, Polygon sử dụng plasma chain để xử lý giao dịch trên các sidechain riêng biệt trước khi tổng hợp chúng trên mainnet Ethereum. Tuy nhiên, hiện tại Polygon đã chuyển sang sử dụng ZK-rollups để kết hợp một lượng lớn giao dịch thành một giao dịch duy nhất, giúp tăng tính ẩn danh và bảo mật cho người dùng.

Polygon cũng sử dụng kiến trúc Heimdall để chọn block producer, tăng khả năng mở rộng và bảo mật cho mạng lưới. Các block producer được chọn ngẫu nhiên từ số lượng validator trong Polygon PoS, tăng cường tính bảo mật và khả năng mở rộng của mạng.

Kế Hoạch Polygon 2.0

Polygon đang chuẩn bị cho việc nâng cấp lên Polygon 2.0 với sự chuyển từ cơ chế POS sang zkEVM Validium. Quá trình này được thực hiện theo từng giai đoạn, bao gồm:

 1. Nâng Cấp Polygon PoS lên zkEVM Validium: Polygon Labs đề xuất nâng cấp từ Polygon PoS thành zkEVM Validium L2, được bảo mật bằng Zero Knowledge Proof, cải thiện tính bảo mật và tạo điều kiện cho khả năng tương tác với các EVM chain khác trên mạng Polygon.
 2. Nâng Cấp Cấu Trúc Polygon 2.0: Polygon 2.0 sẽ có bốn lớp giao thức: Staking Layer, Interop Layer, Execution Layer và Proving Layer, tăng cường tính mở rộng và bảo mật của hệ sinh thái.
 3. Thay Đổi Tên Token và Tokenomics: Polygon đề xuất thay đổi tên token từ MATIC thành POL để vận hành Staking Layer, cùng với việc cập nhật tokenomics cho Polygon 2.0.
 4. Cấu Trúc Quản Trị Polygon 2.0: Cộng đồng Polygon sẽ có quyền kiểm soát hệ sinh thái thông qua hệ thống quản trị giao thức, smart contract và kho bạc cộng đồng.
Xem Thêm  Ethereum Classic ( ETC ) là gì? Lịch Sử Hình Thành

Thông Tin Cơ Bản về Token MATIC

 • Tên Token: Polygon Token
 • Kí Hiệu: MATIC
 • Blockchain: Polygon, Ethereum, BNB Chain, Solana
 • Chuẩn Token: ERC-20, BEP20, SPL
 • Hợp Đồng:
  • Polygon: 0x0000000000000000000000000000000000001010
  • Ethereum: 0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0
  • BNB Chain: 0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd
  • Solana: C7NNPWuZCNjZBfW5p6JvGsR8pUdsRpEdP1ZAhnoDwj7h
 • Công Dụng Token: Tiện Ích, Quản Trị
 • Tổng Cung: 10,000,000,000 MATIC
 • Cung Lưu Hành: 9,282,943,566 MATIC

Polygon đang nỗ lực để mang đến những cải tiến đột phá trong việc tăng cường khả năng mở rộng và bảo mật cho hệ sinh thái blockchain, đồng thời cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn trên nền tảng Layer 2 của mình.