Mol là gì? Ví dụ cụ thể

Mol là đơn vị đo lượng chất trong hóa học. Một mol của bất kỳ chất nào đều chứa số lượng nguyên tử, phân tử hoặc ion bằng với số nguyên tử cacbon có trong 12 gam cacbon (đồng vị 12C). Con số này được gọi là số Avogadro, có giá trị 6,02214129(27) × 10^23.

Ký hiệu: Mol

Khái niệm

 • Mol là đơn vị cơ bản để đo lượng chất trong hệ thống đơn vị quốc tế (SI).
 • Một mol của bất kỳ chất nào đều chứa số lượng hạt cơ bản (nguyên tử, phân tử, ion) bằng nhau.
 • Ví dụ: 1 mol NaCl chứa 6,022 × 10^23 nguyên tử Na và 6,022 × 10^23 nguyên tử Cl.

Ứng dụng

 • Tính toán lượng chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng hóa học:
  • Ví dụ: Phương trình 2H2 + O2 → 2H2O cho ta biết:
   • 2 mol H2 phản ứng với 1 mol O2 để tạo thành 2 mol H2O.
   • 6,022 × 10^23 phân tử H2 phản ứng với 6,022 × 10^23 phân tử O2 để tạo thành 6,022 × 10^23 phân tử H2O.
 • Tính nồng độ mol của dung dịch:
  • Nồng độ mol (C) là số mol chất tan trong một lít dung dịch.
  • C = n/V (n là số mol chất tan, V là thể tích dung dịch (lít))
 • Chuyển đổi giữa khối lượng và số mol:
  • n = m/M (n là số mol, m là khối lượng, M là khối lượng mol)
  • m = n × M

Ví dụ

 • Tính số mol của 20 gam NaOH.
  • n = m/M = 20/40 = 0,5 mol
 • Tính khối lượng của 0,25 mol H2SO4.
  • m = n × M = 0,25 × 98 = 24,5 gam
Xem Thêm  Phân Tích "Từ ấy" của Tố Hữu: Sự Hòa Quyện Cảm Xúc và Lí Tưởng Cách Mạng

Kết luận

Mol là đơn vị đo lượng chất vô cùng quan trọng trong hóa học. Việc nắm rõ khái niệm và ứng dụng của mol giúp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tính toán lượng chất, nồng độ dung dịch, chuyển đổi giữa khối lượng và số mol.