Mantle Network ( MNT ) là gì? Tổng quan về MNT coin

Mantle Network

Mantle Network ( MNT ) là một layer 2 trên Ethereum, mở ra những khả năng mới cho sự phát triển của blockchain. Bằng cách sử dụng công nghệ Optimistic Rollup, Mantle Network cung cấp một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ thừa hưởng tính bảo mật từ Ethereum, đồng thời tăng khả năng mở rộng và linh hoạt cho các ứng dụng phi tập trung (dApp). Mantle có thể được coi như một “ngăn xếp công nghệ” trên Ethereum, với kiến trúc Modular, cung cấp giải pháp cho các vấn đề phổ biến của blockchain.

Giải Pháp cho Các Vấn Đề Chính

1. Giảm Phí Gas và Tăng Thông Lượng

Một trong những điểm nổi bật của Mantle Network là khả năng giảm hơn 80% phí gas đồng thời tăng thông lượng giao dịch lên đến 500 TPS (giao dịch mỗi giây). Điều này được thực hiện bằng cách nén dữ liệu và sử dụng tính sẵn có của dữ liệu mô-đun.

2. Đảm Bảo Bởi Ethereum

Mantle Network đảm bảo tính an toàn và tin cậy cho giao dịch bằng cách sử dụng trình xác thực Ethereum và thực hiện quá trình đồng thuận và giải quyết giống như các giao dịch layer 1.

Xem Thêm  Filecoin (FIL) là gì? Lợi Ích của Việc Sử Dụng Filecoin

3. Cơ Sở Hạ Tầng cho Nhà Phát Triển

Với việc hỗ trợ các khung phát triển hợp đồng thông minh phổ biến như Truffle, Hardhat, Foundry, Remix và nhiều ngôn ngữ lập trình như Solidity, Vyper, Yul, Mantle Network mở ra cánh cửa cho các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng của mình.

Kiến Trúc và Cơ Chế Hoạt Động

Mantle Network sử dụng một kiến trúc mô-đun cho thiết kế chuỗi, cung cấp một môi trường thực thi tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) để thực hiện giao dịch. Quá trình consensus và settlement diễn ra trên Ethereum layer 1, trong khi dữ liệu giao dịch tổng số được lưu trữ trên mạng Mantle Data Availability (DA).

Mantle DA: Hệ Thống Lưu Trữ Dữ Liệu Độc Lập

Mantle DA là một phần quan trọng của Mantle Network, giúp đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu khối trên layer 2. Với sự tham gia của các thành phần như Operators, Dispersers, Challengers và Smart Contracts, Mantle DA tạo ra một hệ thống lưu trữ dữ liệu độc lập và an toàn.

Token MNT là gì?

Mantle Network có một token là MNT.

Token MNT Key Metric

Token name: Mantle

Ticker: MNT

Blockchain: Ethereum, Mantle Network

Token type: Utility & Governance

Total Supply: 6,220,000,000 MNT

Circulating Supply: 3,170,000,000 MNT

Kết Luận

Mantle Network không chỉ là một layer 2 trên Ethereum, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền tảng blockchain mạnh mẽ và linh hoạt. Với khả năng giảm phí gas, tăng thông lượng và tính an toàn được đảm bảo bởi Ethereum, Mantle Network mở ra những cơ hội mới và tiềm năng lớn cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung trong tương lai.

Xem Thêm  Notcoin là gì? có nên tham gia đào Notcoin không?