Long Position và Short Position trong Giao Dịch Forex Khái Niệm Cơ Bản

Long position và short position là hai khái niệm cơ bản trong thế giới giao dịch tài chính, đại diện cho hai chiều hướng mua và bán tài sản cơ sở. Mặc dù thường được hiểu là long nghĩa là mua và short nghĩa là bán, thực tế chúng không chỉ đơn giản là mua và bán mà còn phản ánh kỳ vọng về sự biến động giá của tài sản. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về long position, short position và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Position trong giao dịch tài chính là gì?

Position là tình trạng sở hữu hoặc nắm giữ một loại tài sản tài chính cụ thể của các bên tham gia vào một hợp đồng tài chính. Lợi ích của họ phụ thuộc vào biến động giá của tài sản đó trên thị trường. Position bao gồm:

 • Tài sản tài chính: Có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá ngoại hối, kim loại, chỉ số, hoặc thậm chí là tiền điện tử, tùy thuộc vào thị trường tài chính cụ thể.
 • Các bên tham gia: Gồm người mua tài sản (long position) và người bán tài sản (short position).
 • Hợp đồng tài chính: Bao gồm các thông tin chuẩn hóa như tài sản được giao dịch, giá giao dịch, số lượng tài sản, thời gian giao dịch.
Xem Thêm  Margin là Gì? Khi Nào Nên Sử Dụng Margin?

Ví dụ về position trong giao dịch forex:

Nếu bạn đặt lệnh mua cặp tỷ giá EUR/USD, bạn đã tham gia vào một vị thế trong một hợp đồng tài chính (vị thế mua của Hợp đồng chênh lệch CFD). Ngược lại, có một người khác trên thị trường đã khớp lệnh của bạn bằng một vị thế bán.

Quy mô của vị thế là gì?

Quy mô vị thế là giá trị hoặc số lượng tài sản mà các bên đã tham gia giao dịch trong hợp đồng. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh mua 2 lots cặp tỷ giá EUR/USD, vị thế mua của bạn có quy mô là 2 lots.

Long position và short position là gì?

 • Long position (vị thế mua): Nhà đầu tư hoặc trader mở một long position khi họ dự đoán rằng tài sản cơ sở sẽ tăng giá trong tương lai. Họ mua tài sản với hy vọng tạo ra lợi nhuận từ sự tăng giá. Ví dụ, bạn mua cổ phiếu A với kỳ vọng giá sẽ tăng.
 • Short position (vị thế bán): Ngược lại, nhà đầu tư hoặc trader mở một short position khi họ dự đoán rằng tài sản cơ sở sẽ giảm giá trong tương lai. Họ bán tài sản mà họ không sở hữu với kỳ vọng mua lại sau đó ở mức giá thấp hơn để kiếm lợi nhuận. Ví dụ, bạn bán khống cổ phiếu A với kỳ vọng giá sẽ giảm.

Sự khác nhau giữa long position và short position:

 • Long position: Đặt lệnh mua (Buy Order).
 • Short position: Đặt lệnh bán (Sell Order).
 • Long position kỳ vọng tài sản tăng giá.
 • Short position kỳ vọng tài sản giảm giá.
Xem Thêm  Trader là Gì? Phân Loại Trader

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thực hiện long position và short position:

 • Phân tích kỹ thuật: Sử dụng dữ liệu giá để phân tích xu hướng và tín hiệu mua hoặc bán dựa trên biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật như MA, MACD, RSI, v.v.
 • Phân tích cơ bản: Phân tích yếu tố tài chính và kinh tế như tăng lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, GDP, sự kiện chính trị, và tin tức kinh tế để dự đoán xu hướng giá tài sản.
 • Quản lý rủi ro: Xác định mức độ chấp nhận rủi ro và thiết lập stop loss và take profit để bảo vệ vị thế.
 • Thời gian giao dịch: Lựa chọn thời điểm mở và đóng vị thế dựa trên chiến lược và phân tích thị trường.

Tóm lại, long position và short position là cách nhà đầu tư và trader tham gia vào thị trường tài chính với kỳ vọng về biến động giá của tài sản cơ sở. Điều quan trọng là hiểu cách thức hoạt động của chúng và áp dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.